Tin tức hoạt động
Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Nội vụ
Ngày 20/11/2018, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Nội vụ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường tới dự và chủ trì Hội nghị cùng sự tham gia của Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ thông tin Việt Nam Tham dự Hội nghị tập huấn có các đồng chí: Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và công nghệ thông tin, Tổng cục Thống kê; Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ và đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.
Đăng ký tư vấn Hoặc gọi 0904184546 (Mr Chiến)
Mô tả sản phẩm

      Phát biểu Khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Triệu Văn Cường nhấn mạnh, công tác Thống kê được coi là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là nơi cho kết quả đầu ra của cả nền kinh tế với những số liệu khách quan, trung thực. Từ sản phẩm kết quả đầu ra về kinh tế - xã hội của đất nước, giúp cho việc hoạch định về các chiến lược và công tác quy hoạch, kế hoạch của quốc gia, của ngành. Từ đó, hình thành nên những cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt là qua số liệu, lãnh đạo có thể điều hành, chỉ đạo, nhất là chỉ đạo những việc nổi cộm trong từng thời kỳ. Để đảm bảo công tác hoạch định chính sách có tính chính xác cao thì không thể nói theo định tính mà cần phải có định lượng, khi chưa biết số tuyệt đối thì chưa thể nói số tương đối. Xác định được tầm quan trọng của số liệu thống kê nói riêng và công tác thống kê nói chung, trong những năm gần đây, Đảng, Nhà nước đã rất quan tâm. Cụ thể là việc ban hành Luật Thống kê số 89/2015/QH13 và hàng loạt các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thống kê, các Đề án, dự án về thống kê cũng được xây dựng và triển khai.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát biểu khai mạc Hội nghị

Tuy nhiên, công tác thống kê của Bộ Nội vụ hiện nay chưa được thực hiện thường xuyên, hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê chưa có sự thống nhất, đồng bộ. Trong hoạt động thực tế, các đơn vị thuộc Bộ có tổng hợp thông tin thống kê liên quan đến công việc của từng đơn vị, nhưng tính phối hợp giữa các đơn vị chưa chặt chẽ, thông tin thống kê chưa được phổ biến kịp thời; số liệu thống kê chưa đáp ứng được nhu cầu quản lý, xây dựng và hoạch định chính sách của ngành.

Nhằm hình thành hệ thống thông tin thống kê ngành Nội vụ và thực hiện triển khai có hiệu quả Luật thống kê, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành 02 Thông tư, gồm Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ và Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã phê duyệt Đề án “Hình thành và hoàn thiện hệ thống thông tin thống kê nhằm nâng cao chất lượng thống kê ngành Nội vụ” theo Quyết định số 50/QĐ-BNV ngày 16/01/2018. 

Bên cạnh đó, theo Luật Thống kê và Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia, Bộ Nội vụ được giao 03 chỉ tiêu, đó là Chỉ tiêu số 0210 về Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân; Chỉ tiêu số 0211 về Tỷ lệ nữ đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chính quyền; Chỉ tiêu số 0302 về Số cơ sở, lao động trong các cơ sở hành chính. Đồng thời, theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia, Bộ Nội vụ được giao thực hiện cuộc điều tra Cơ sở hành chính.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên giới thiệu về: Nghiệp vụ công tác thống kê; Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ; Hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.
 

Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và công nghệ thông tin, Tổng cục Thống kê Trần Tuấn Hưng giới thiệu nghiệp vụ công tác thống kê
 
Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Quân giới thiệu Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ

Cùng với đó, các kỹ sư của Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ và Công ty Cổ phần giải pháp Công nghệ thông tin Việt Nam (VietEsoft) hướng dẫn sử dụng phần mềm thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Phần mềm này không chỉ phục vụ việc thực hiện báo cáo giữa các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm báo cáo về Bộ Nội vụ, mà còn đáp ứng công tác quản lý của cả các đơn vị chịu trách nhiệm thu thập số liệu (các sở Nội vụ, Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành)… cũng như của đơn vị có chức năng tổng hợp, phê duyệt, khai thác báo cáo thống kê. Sau Hội nghị tập huấn, các cơ quan, đơn vị sẽ triển khai ứng dụng phần mềm báo cáo thống kê để phục vụ công tác báo cáo và nhu cầu quản lý tại đơn vị.
 


 
Công ty Vietesoft đang Hướng dẫn sử dụng phần mềm thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị tập huấn triển khai công tác thống kê, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ giúp lãnh đạo Bộ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện với mục tiêu đảm bảo có số liệu thống kê đầy đủ bắt đầu từ năm 2018, phục vụ được yêu cầu quản lý, tham mưu hoạch định chính sách của ngành./.
 

Quang cảnh Hội nghị
 
                                         Nguồn: Tin hoạt động của Bộ Nội Vụ
 
Đăng ký để nhận tư vấn
Gửi đăng ký Các ô có dấu * bắt buộc nhập
thuốc trị sẹo thuỷ đậu