Sản phẩm & Dịch vụ
Phần Mềm Quản Lý Văn Phòng Điện Tử VES - eOffice
Phần Mềm Quản Lý Văn Phòng Điện Tử VES - eOffice giúp lãnh đạo đơn vị chỉ đạo, điều hành công việc, theo dõi, đôn đốc công việc mà không phụ thuộc không gian, thời gian; VES - eOffice Tạo môi trường làm việc năng động, hiểu qủa trên mạng Internet; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, hoạt động tác nghiệp của cán bộ, công chức trong đơn vị; tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn, photo tài liệu, rút ngắn thời gian xử lý công việc....
Xem thêm
Phần Mềm Quản Lý Thi Đua Khen Thưởng
GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ THI ĐUA KHEN THƯỞNG Phần mềm quản lý hồ sơ thi đua khen thưởng là công cụ tác nghiệp giúp tự động hóa thực hiện các công việc nghiệp vụ thuộc quy trình và thủ tục xét duyệt thi đua khen thưởng, đồng thời là công cụ quản lý và xây dựng kho cơ sở dữ liệu số các thông tin dữ liệu về thi đua khen thưởng của các tập đoàn, tổng công ty, các Tỉnh/ Bộ/ Ngành và đơn vị trực thuộc chính phủ.
Xem thêm
GIẢI PHÁP HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ – TIỀM NĂNG VÀ ỨNG DỤNG
GIẢI PHÁP HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ – TIỀM NĂNG VÀ ỨNG DỤNG GIS là gì? Hệ thống thông tin địa lý GIS là một công cụ tập hợp những quy trình dựa trên máy tính để lập bản đồ, lưu trữ và thao tác dữ liệu địa lý, phân tích các sự vật hiện tượng thực trên trái đất, dự đoán tác động và hoạch định chiến lược.
Xem thêm
Phần mềm Một Cửa Điện Tử, Một Cửa Liên Thông - VGO
Phần mềm Một Cửa Điện Tử, Một Cửa Liên Thông - VGO MÔ HÌNH HỆ THỐNG Hệ thống bao gồm các module: - Phần mềm 1 cửa điện tử: Nhận hồ sơ một cửa, luân chuyển và điều hành xử lý hồ sơ. - Phần mềm 1 cửa điện tử liên thông với xã/phường, Chi cục Thuế, kho bạc - Trang web tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ ĐĐXD - Modul tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ qua mã vạch - Modul tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ qua KIOS - Modul tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ quan điện thọai
Xem thêm
Phần mềm quản lý hồ sơ Đảng viên cấp Xã - Phường
Phần mềm quản lý hồ sơ Đảng viên cấp Xã - Phường Để đáp ứng yêu cầu công tác Đảng trong tình hình mới, các đơn vị thường xuyên cập nhật các số liệu về tình hình Đảng viên, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất các hoạt động của Chi bộ về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị kịp thời. Bên cạnh đó, một nhiệm vụ quan trọng khác là công tác quản lý nhân sự Đảng viên phục vụ việc báo cáo Đảng viên phục vụ cho báo cáo Đảng ủy cấp trên cần phải đổi mới để kịp thời năm bắt các thông tin khi số lượng Đảng viên ngày càng tăng. Với tình hình trên cùng với việc thực hiện chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, việc xây dựng phần mềm để quản lý hồ sơ Đảng viên từ cấp xã phường tới cấp thành phố là hết sức phù hợp với tình hình thực tế.
Xem thêm
Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức - VHO
VHO - Là một dòng sản phẩm chiến lược của VietESoft., JSC, với nhiệm vụ tin học hóa các quy trình truyền thống, thủ công chứ không chỉ đơn thuần là công việc lưu trữ hay xử lý thông tin. Là một sản phẩm mang tính đột phá, hoạt động trên nền tảng WEB-BASE, phần mềm có khả năng mở rộng khu vực hoạt động, hỗ trợ quản lý nhiều đơn vị trên cùng 1 phần mềm.
Xem thêm
Hệ thống phần mềm dịch vụ hành chính công - VSO
Hệ thống phần mềm dịch vụ hành chính công - VSO Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ thông tin, VietESoft đã trở thành một doanh nghiệp tiên phong trong việc tư vấn Giải pháp xây dựng Cổng thông tin điện tử và các dịch vụ công trực tuyến phục vụ các cơ quan đơn vị hành chính, Hệ thống phần mềm dịch vụ hành chính công....
Xem thêm
Giải pháp cổng thông tin điện tử VES-Portal
Cổng thông tin điện tử là một công cụ hữu hiệu để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội giao dịch với các cơ quan Nhà nước thông qua môi trường điện tử một cách thuận lợi và minh bạch.
Xem thêm
Hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ Đảng viên - VLO
Hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ Đảng viên - VLO Tạo lập được kho lưu trữ điện tử về cơ sở dữ liệu đảng viên trong toàn Đảng bộ sẽ phục vụ đắc lực cho việc tra cứu, quản lý thông tin về đảng viên một cách nhanh chóng, chính xác, giúp cho việc chỉ đạo của các cấp ủy Đảng được thuận tiện, kịp thời. Qua đó hỗ trợ đắc lực cho cấp uỷ các cấp trong công tác quản lý tổ chức đảng và đảng viên;
Xem thêm
thuốc trị sẹo thuỷ đậu