Sản phẩm & dịch vụ
Hệ thống phần mềm dịch vụ hành chính công - VSO
Hệ thống phần mềm dịch vụ hành chính công - VSO Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ thông tin, VietESoft đã trở thành một doanh nghiệp tiên phong trong việc tư vấn Giải pháp xây dựng Cổng thông tin điện tử và các dịch vụ công trực tuyến phục vụ các cơ quan đơn vị hành chính, Hệ thống phần mềm dịch vụ hành chính công....
Đăng ký tư vấn Hoặc gọi 0904184546 (Mr Chiến)
Mô tả sản phẩm

Hệ thống phần mềm dịch vụ hành chính công - VSO là một công cụ hữu hiệu để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội giao dịch với các cơ quan Nhà nước thông qua môi trường điện tử một cách thuận lợi và minh bạch. Cổng thông tin điện tử mở ra một kênh trao đổi thông tin hữu ích, tạo hạ tầng cho phát triển các dịch vụ công trực tuyến. Thông qua đó góp phần tăng cường hiệu quả trong các hoạt động của chính quyền, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, kích thích phát triển công nghệ thông tin, hình thành hạ tầng chính phủ điện tử mạnh ở địa phương.

Cổng thông tin điện tử là một thành phần quan trọng trong hệ thống thông tin, bởi vậy yêu cầu đặt ra là Cổng phải được thiết kế phù hợp, đồng bộ, bám sát các đặc trưng của địa phương. Công nghệ phát triển Cổng phải đảm bảo hiện đại tin cậy, dễ dàng tích hợp và mở rộng.  

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ thông tin, VietESoft đã trở thành một doanh nghiệp tiên phong trong việc tư vấn Giải pháp xây dựng Cổng thông tin điện tử và các dịch vụ công trực tuyến phục vụ các cơ quan đơn vị hành chính, Hệ thống phần mềm dịch vụ hành chính công....

CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG PHẦN MỀM DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG - VSO

         - Công cụ tìm kiếm (search engine)

         - Hệ thống quản trị nội dung – Content Management System

         - Cơ chế xác thực và phân quyền theo vai trò, quản trị người dùng

         - Cơ chế cá nhân hoá (personalization)

         - Khả năng đa ngữ

         - Có cơ chế thể hiện tin nổi bật

         - Tự động phân phát tin theo yêu cầu

         - Diễn đàn thảo luận (forum)

Đăng ký để nhận tư vấn
Gửi đăng ký Các ô có dấu * bắt buộc nhập
thuốc trị sẹo thuỷ đậu