Tin tức hoạt động
Nghiệm thu kết quả dự án “Xây dựng phần mềm quản lý chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Kon Tum trên nền web”
Vừa qua tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp nghiệm thu kết quả dự án “Xây dựng phần mềm quản lý chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Kon Tum trên nền web” do Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum chủ trì thực hiện; Kỹ sư Bùi Thanh Bình - chủ nhiệm dự án.
Đăng ký tư vấn Hoặc gọi 0904184546 (Mr Chiến)
Mô tả sản phẩm

    Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Thị Tuyết – Giám đốc Sở KH&CN chủ trì cuộc họp và các thành viên hội đồng KH&CN gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm CNTT - Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện các phòng, ban của Sở KH&CN…

Đồng chí Trần Thị Tuyết - Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại cuộc họp

Dự án được thực hiện từ ngày 15/8/2017 đến ngày 15/12/2018.

Dự án “Xây dựng phần mềm quản lý chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Kon Tum trên nền web” mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội một cách thiết thực và khoa học cụ thể:

- Dự án triển khai thực hiện đã góp phần cải cách hành chính thông qua việc ứng dụng CNTT tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các công ty nhà nước, cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh với hơn 50 đơn vị sử dụng gồm: UBND tỉnh; các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị và mặt trận, đoàn thể tỉnh; Công ty TNHH MTV nhà nước…

- Dự án triển khai thực hiện góp phần đơn giản hóa chế độ báo cáo. Hàng tháng các đơn vị, địa phương không cần gửi báo cáo định kỳ về tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo điều hành trước phiên họp thường kỳ UBND tỉnh.

- Các cấp lãnh đạo của tỉnh, huyện, thành phố, và các sở, ngành thông qua sản phẩm của dự án là Hệ thống phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành, có được kết quả trực quan, nhanh chóng về tiến độ và tình hình thực hiện các chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Bằng công cụ biểu đồ và hệ thống bảng thông tin, số liệu chính xác đến từng thời điểm đã giúp Văn phòng UBND tỉnh thực hiện hiệu quả, đầy đủ các báo cáo phục vụ chỉ đạo điều hành.

Phần mềm được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình ASP.NET trên hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2012…

Sau khi nghe đơn vị chủ trì báo cáo tóm tắt kết quả của dự án, Hội đồng KH&CN tỉnh đã bỏ phiếu thống nhất cho dự án được nghiệm thu./.

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
Đăng ký để nhận tư vấn
Gửi đăng ký Các ô có dấu * bắt buộc nhập
thuốc trị sẹo thuỷ đậu